Menu Przedmiotowe
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Ranking stron
 
Programy
www.mops.kolo.bipst.pl
Zostań rodziną wspierającąWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 

Zostań rodziną wspierającą

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny. Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. od 29 do 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

  1. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

  2. Rodzinę wspierającą ustanawia Burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

3. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

1) opiece i wychowaniu dziecka;

2) prowadzeniu gospodarstwa domowego;

3) kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

4. Z rodziną wspierającą Burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej zawiera umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy (np. za zakupione bilety do kina, muzeum, na basen, komunikację miejską), o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole ul. Stary Rynek 15. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Ośrodka (na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego) z rodziną wspierającą podpisana zostanie umowa, na podstawie której rodzina wspierająca uprawniona będzie do zwrotu kosztów związanych z udzielonym wsparciem.

 

Więcej informacji można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej pod numerem tel. 63 272-13–79.

 

Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-01-17 12:19:05 przez Piotr Daź         Wyświetlony: 205
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-01-17 12:19:05               Historia zmian
Publikacja 2017-01-17 12:23:27
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 

Miejski Ośrodek

Pomocy Społecznej

w Kole

ul. Stary Rynek 15

62-600 Koło

tel.: 63 272-13-79

fax.: 63 26-28-192

e-mail: mops@kolo.pl

sekretariat.mops@kolo.pl

Dodany 2011-01-03 12:22:55 przez Piotr Daź         Wyświetlony: 3349
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2015-11-03 10:50:27               Historia zmian [2]
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 

MIEJSKI OŚRODEK

POMOCY SPOŁECZNEJ

W KOLE

 

62-600 Koło

ul. Stary Rynek 15

Tel. 63 272 13 79

Fax.63 26 28 192

 

Czas pracy Ośrodka

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.30

Dyrektor MOPS:

Urszula Karolczak

przyjmuje interesantów: środa w godz. 10.00 – 14.00

 pozostałe dni tygodnia po uzgodnieniu z sekretariatem telefonicznie: 63 272 13 79

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

ul. Dąbska 40

 

Świadczenia Rodzinne

Pokój nr 9

Tel. 63 26 26 832

Świadczenia Wychowawcze (500+)

Pokój nr 10

Tel. 63 26 19 001

Fundusz Alimentacyjny

Pokój nr 3

Tel. 63 26 26 834

Dodatki Mieszkaniowe

Pokój nr 4

Tel. 63 26 26 835

Stypendia Socjalne

Pokój nr 4

Tel. 63 26 26 835

 

 

DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH

ul. Stary Rynek 15

telefon: 63 26 28 183

Kierownik Działu Usług Opiekuńczych:

Elżbieta Żywańska

Przyjmuje interesantów w godzinach pracy Ośrodka

 

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

ul. Stary Rynek 15

telefon: 63 26 28 189

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy:

Małgorzata Gatrzkie

Przyjmuje interesantów w godzinach pracy Ośrodka

NOCLEGOWNIA

ul. Sosnowa 1

Noclegownia czynna jest całodobowo.

 

 

Kontakt telefoniczny w godzinach 7.30 do 15.30 z pracownikiem socjalnym MOPS w Kole, Stary Rynek 15,

tel. 63 26 28 181 (Pani Katarzyna Kałużna). Dodatkowo w godzinach pracy Noclegowni tel. 507 072 338

 

Dodany 2012-02-03 09:18:40 przez Piotr Daź         Wyświetlony: 3129
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-04-12 09:16:30               Historia zmian [18]
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

Internetowy System Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) to urzędowy publikator informacyjny, składający się z ujednoliconego systemu stron publikowanych w sieci teleinformatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna. Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole jest realizowany na podstawie następujących aktów prawnych:

  • Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997.

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001.

  • Ustawa o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001.

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 roku.

  •  

 

Dodany 2010-04-12 14:07:40 przez Izabela Bartosik         Wyświetlony: 3275
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2011-01-05 13:29:03               Historia zmian [2]
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 Krótki film informacyjny skierowany do osób najbardziej potrzebujących, instruujący, co należy zrobić, aby móc otrzymać pomoc w ramach Programu Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020.

Film informacyjny (15689 KB)

Dodany 2016-11-18 09:27:04 przez Piotr Daź         Wyświetlony: 300
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2016-11-18 09:31:42               Historia zmian [2]
Publikacja 2016-11-18 09:30:06
Menu Podmiotowe

 
Sprawy
Klucz:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Jakub Jabłoński   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Izabela Bartosik   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Piotr Daź   Napisz wiadomość
    Tel: Brak


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
200217 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij